VNG Agenda: de opgaven en thema's voor 2018

Waar willen de gemeenten komend jaar in VNG-verband mee aan de slag? De grote opgaven die we met elkaar oppakken zijn verwoord in de VNG Agenda 2018. Naast de hoofdthema’s is er ook ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen.

De verenigingsagenda is breed. Dat is onontkoombaar: gemeenten hebben een breed takenpakket dat gepaard gaat met veel rijksregelgeving en veel verschillende geldstromen. De belangenbehartiging door de VNG bestrijkt daarmee ook een breed terrein. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning van en dienstverlening aan gemeenten.

In de Agenda 2018 wordt eerst de context van 2018 geschetst. Daarna komen vier overkoepelende thema’s aan bod: de veranderde positie van de VNG, ondersteuning van de uitvoering, interbestuurlijke samenwerking en regionalisering. Daarna schetsen wij de thema’s waarop de VNG in 2018 naar ons inzicht het verschil moet maken

Hoofdthema’s in 2018

Een aantal thema’s springt er uit. Daar kunnen en moeten de gemeenten en de VNG het verschil maken. Naast de hoofdthema’s is er in onze Agenda ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen. Denk daarbij aan het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Dat vraagt nog volop om inhoudelijk overleg en bepalen van spelregels.

  • Klimaat en energie
  • Bouwen, herstructurering en bereikbaarheid
  • Versnelling transformatie sociaal domein
  • Sterke lokale democratie
  • Digitalisering

En dan zijn er in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen, waaruit een beeld komt van de stand van de lokale democratie en de kwaliteit van het openbaar bestuur. En van waaruit ook specifieke lokale en landelijke thema’s naar voren  komen.

Meer informatie