Verruiming tijdelijke vervangingsregeling raadsleden 

Een raadslid kan bij zwangerschap of ziekte tijdelijk ontslagen en vervangen worden. Maar vanaf 16 weken voor een reguliere verkiezing is dat niet toegestaan. De VNG kan zich vinden in het kabinetsvoorstel om de Kieswet op dit punt aan te passen.

De huidige regeling levert in de praktijk problemen op. Zo worden raadsleden extra belast door de afwezigheid van een collega-raadslid bij zwangerschap of ziekte als er geen tijdelijke vervanger (meer) kan worden aangesteld.

Termijn aanvaarding tijdelijke benoeming 

Wat niet verandert, is de termijn voor aanvaarding van de tijdelijke benoeming van de plaatsvervanger: die blijft 10 dagen. De VNG is het eens met deze beslissing.

Meer informatie

De aanpassing van de regeling gaat gelden voor alle volksvertegenwoordigers (Kamerleden, statenleden, raadsleden en leden van de algemene besturen van waterschappen) die tijdelijk worden vervangen vanwege zwangerschap of ziekte.