Vernieuwing rechtsbijstand: wat betekent dit voor gemeenten?

Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd: laagdrempeliger, meer gericht op rechtshulpverlening aan mensen met problemen, minder op juridisering. Ook wordt de verbinding tussen het sociale en juridische domein versterkt.

Zo kunnen mensen snel en effectief door de juiste (rechts)hulpverlener worden geholpen.

Eerste ontwerp laagdrempelige voorziening

Met organisaties uit het sociale en juridische domein is een eerste ontwerp van een laagdrempelige voorziening voor rechtshulp gemaakt. Wat betekent dit voor gemeenten? Extra werk of juist een kans? Welke mogelijkheden of knelpunten komen daar bij kijken? Het ministerie van JenV heeft het Juridisch Loket en de VNG gevraagd om hiermee aan de slag te gaan.

Toetsing via pilots met gemeenten

De toetsing aan de praktijk loopt via pilots die in (wisselende) samenwerkingen tussen de betrokken partijen de komende jaren worden uitgevoerd. Gemeenten worden opgeroepen hieraan deel te nemen en zelf ideeën voor aan te dragen. De eerste pilot is al bekend en gaat binnenkort van start op Rotterdam-Zuid. Meer informatie over de pilotes en een gerichte vraag aan gemeenten volgen binnenkort.

Meer informatie

Hieronder een nadere toelichting.

Zie ook