Vernieuwd Burgernet: dit gaat veranderen

We berichtten eerder dit jaar over het vernieuwde Burgernet. Een nieuw factsheet van Burgernet informeert gemeenten over de (geleidelijke) veranderingen in relatiebeheer, werving en financiële bijdragen, dit jaar en in 2020.

Dankzij nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen Burgernetacties makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Verder is een aantal beheertaken vervallen en zijn taken vereenvoudigd. 

Meer informatie

Hieronder de factsheet van Burgernet en ons eerdere bericht.