Verlaging gem. taakstelling huisvesting vergunninghouders

Door een veranderende samenstelling van de instroom van vluchtelingen (lagere aantallen en meer uit veilige landen) is de taakstelling voor gemeenten om vergunninghouders te huisvesten verlaagd.

Vorig jaar werd er nog van uitgegaan dat er in de eerste helft van 2019 voor 8.000 vergunninghouders een woning nodig zou zijn. Nu blijkt dat dit een te hoog aantal is. Staatssecretaris Harbers heeft besloten de taakstelling voor het eerste half jaar met 2000 naar beneden te brengen. Hierdoor komt de taakstelling op 6000 te liggen.

Taakstelling 2019

Voor de tweede helft van dit jaar wordt ook van 6000 plekken uitgegaan. Voor heel 2019 komt daarmee de taakstelling op het huisvesten van 12.000 vergunninghouders. De partijen die aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie deelnemen zijn het op 15 maart met elkaar eens geworden dat wanneer blijkt dat de taakstelling in de tweede helft nog te hoog is, deze dan verder verlaagd kan worden.

De staatssecretaris geeft met deze verlaging gehoor aan gemeenten, die aangeven achterstanden op te bouwen, omdat ze vanuit het COA minder vergunninghouders voor huisvesting toegedeeld krijgen.

Meer informatie