Uitleg cao-afspraak tegemoetkoming in kosten zorgverzekering

In de Cao 2019-2020 is afgesproken om de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de ziektekosten te schrappen. Dat betekent dat voortaan alle medewerkers recht hebben op de tegemoetkoming. Het is dus niet meer belangrijk bij welke zorgverzekeraar ze zijn aangesloten en of ze aanvullend verzekerd zijn.

De afspraak gaat nog dit jaar in. We krijgen veel vragen over wat dit in 2019 betekent voor verschillende soorten medewerkers.

Wat blijft hetzelfde

De tegemoetkoming is een jaarlijks bedrag en wordt uitgekeerd in december. Medewerkers die gedurende een kalenderjaar in dienst komen of uit dienst gaan, krijgen de tegemoetkoming naar rato. Dit is geregeld in CAR-UWO artikelen 3:25 en 3:26 (en vanaf 1 januari 2020 in de Cao Gemeenten artikelen 3.24 en 3.25) en dit verandert niet.

Wat verandert er

De CAR-UWO stelt nu nog voorwaarden aan de tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering; die staan in CAR-UWO artikel 3:25 lid 1. Die voorwaarden vervallen per 1 oktober 2019. De voorwaarden staan vanaf 1 oktober 2019 dus niet meer in de CAR-UWO (en komen dus ook niet meer terug in de Cao Gemeenten). Hieronder staat wat dit betekent voor verschillende gevallen.

Soort medewerker

Wat verandert er

De medewerker voldeed tot 1 oktober niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming. De medewerker voldoet in december 2019, het moment waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald, wel aan de voorwaarden.  De medewerker is 2019 het hele jaar in dienst geweest. De medewerker krijgt in december 2019 de volledige tegemoetkoming. 

 

Medewerker is sinds 1 februari 2019 in dienst en is in december 2019 nog steeds in dienst.  De medewerker voldeed tot 1 oktober niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming.

 

De medewerker voldoet in december 2019, het moment waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald, wel aan de voorwaarden.  De medewerker is 2019 11 maanden in dienst geweest.  De medewerker krijgt in december 2019 11/12e van de tegemoetkoming.

 

Oud-medewerker was sinds 1 januari 2019 in dienst en is 1 juli 2019 uit dienst gegaan. De oud-medewerker voldeed tot 1 oktober 2019 niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming De oud-medewerker heeft bij uit dienst gaan geen tegemoetkoming naar rato gekregen. De oud-medewerker is uit dienst gegaan voordat de CAR-UWO is aangepast.  Er verandert niets. De oud-medewerker heeft niet alsnog recht op de tegemoetkoming naar rato.
Medewerker is sinds 1 januari 2019 in dienst, en gaat per 1 november 2019 uit dienst.  De medewerker voldeed tot 1 oktober 2019 niet aan de voorwaarde voor de tegemoetkoming. De medewerker voldoet in november 2019, het moment waarop hij uit dienst gaat, wel aan de voorwaarden.  De medewerker is in 2019 tien maanden in dienst geweest. De medewerker krijgt bij uitdiensttreding 10/12e van de tegemoetkoming.