Tijdelijk handelingskader PFAS

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een tijdelijk handelingskader PFAS ingesteld. Met dit tijdelijk handelingskader wil de staatssecretaris grondverzet (het verplaatsen van uitgegraven grond) weer op gang brengen.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Met PFAS vervuilde grond mag  niet meer worden verplaatst. Als gevolg daarvan is in delen van Nederland het grondverzet vastgelopen. 

Zorgvuldigheid

Behalve dat er een oplossing gevonden moet worden voor het stagnerende grondverzet, vindt de VNG dat er meer aandacht moet zijn voor vervuilde historische bronlocaties. Wij gaan daarover in gesprek met het ministerie. 

De VNG blijft bij het ministerie van I&W aandringen op een zorgvuldige implementatie van het tijdelijk handelingskader, de te nemen vervolgstappen, en heldere communicatie naar gemeenten.

Ervaringen met tijdelijk handelingskader

De VNG wil graag weten wat de ervaringen zijn van de leden met het tijdelijk handelingskader. Wij gaan daarvoor steekproefsgewijs contact opnemen met gemeenten. U kunt uw ervaringen ook mailen naar info@vng.nl onder vermelding van ‘Ervaring tijdelijk handelingskader PFAS’.

Vragen?

Voor meer informatie over PFAS en het tijdelijk handelingskader, verwijzen wij u naar de websites van Bodem+ en het RIVM. Als u vragen hebt, kunt u terecht bij Bodem+. Op de site van Bodem+ vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen.