Terugkomdag Financieel Dialoogmodel

De VNG organiseert dit jaar op 15 oktober een terugkomdag voor gemeenten die gewerkt hebben met het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet. Tijdens de terugkomdag worden de uitkomsten gedeeld van hoe gemeenten het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet heeft ingevuld.

Meer inzicht in afwegingen

De terugkomdag staat in het teken van het halen en brengen van informatie. Daarom is het terugsturen van een ingevuld model naar de VNG een voorwaarde voor deelname aan deze bijeenkomst. We gaan dieper met elkaar in op de aannames van het model en hoe en waarom deze door gemeenten zijn aangepast. Zo wordt gezamenlijk meer inzicht verkregen in de afwegingen die bij het invullen van het model gemaakt zijn. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen en resultaten te bespreken met andere gemeenten. De resultaten die deze middag gedeeld worden zijn anoniem.

Oproep: ervaringen uitwisselen

Wij zijn op zoek naar gemeenten die kort (+/- 10 minuten) iets willen vertellen over de keuzes die zij gemaakt hebben bij het aanpassen van aannames. Het gaat hierbij om vragen zoals: 

– Waarom schatten u de kosten hoger/lager in? 
– Hoe reëel denkt u dat de bedragen in het model zijn? 
– Hoe & met wie binnen de gemeente is het wijzigen van de aanname tot stand gekomen?
– Welke dialoog/afweging heeft er tijdens/na het invullen van het model plaatsgevonden? 

​Met deze korte toelichtingen willen we graag een groepsgesprek met de andere aanwezige gemeenten op gang brengen, dat wij faciliteren. Wilt u meewerken aan de voorbereiding? Stuur dan een mail naar omgevingswet@vng.nl.

Wilt u deelnemen aan deze terugkomdag? Zorg dan dat uw gemeente vóór 1 oktober 2019 haar ingevulde model naar omgevingswet@vng.nl heeft gestuurd. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht voor al uw vragen rondom het invullen van het Financieel Dialoogmodel.

Meer informatie: