Terugblik VNG-commissie Informatiesamenleving maart 2019

Donderdag 14 maart vergaderde de VNG-commissie Informatiesamenleving. Op de agenda stonden onder andere de Digtale Top op 21 maart en het Meerjarennprogramma Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Digitale Top

Op 21 maart 2019 vindt de Digitale Top plaats, Deze top komt voort uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en wordt, mede op verzoek van de Tweede Kamer, jaarlijks georganiseerd, waarbij nadrukkelijk de interactie wordt gezocht met bedrijfsleven, wetenschap/onderzoek en kennisinstellingen. Ook de VNG verzorgt samen met BZK een aantal workshops, waaronder een over Smart Society – tijdens de Digitale Top wordt de Verklaring Smart Society getekend. Veel Commissieleden hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname.

Meerjarennprogramma Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Het Jaarprogramma GGU wordt voor 2020 en verder omgezet naar een Meerjarenprogramma GGU. Dit loopt parallel aan de brede Meerjarenvisie 2020-2024 van de VNG en wordt aangeboden aan de ALV van juni 2019. De Commissie gaf enkele suggesties mee voor de volgende versie van het voorstel, o.m. over het waarborgen van privacy, het stellen van prioriteiten en de nodige aandacht voor de eigen (gemeentelijke) organisatie.

Position paper Data

De Commissie stemde in met de finale versie van het Position paper Data.

Principes voor de digitale stad

De Commissie stemde in januari 2019 al in met het white paper en stelde het (inclusief de follow-up: voorleggen van principes aan BALV van november 2019) vast. De Commissie is geïnformeerd over de voortgang van de werkgroep Principes voor de digitale stad; verder is gevraagd te overwegen een medewerker uit de gemeenten te laten deelnemen aan de werkgroep. De Commissie verzocht ook de middelgrote en kleine gemeenten te betrekken bij de smart society-activiteiten, waaronder de dataprincipes.

Overige onderwerpen

Verder nam de Commissie kennis van een aantal onderwerpen: de zgn. Verwerkersovereenkomst, de rol van de VNG bij PGB2.0 (Persoonsgebonden Budget), de laatste ontwikkelingen rond het invoeren van 5G, de Nationale Data Agenda en de Europese PSI-richtlijn.

Meer informatie