Terugblik Commissie PSI september 2019

Op 12 september vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De vergadering startte met een presentatie over de Participatiewet. Vervolgens sprak de commissie onder andere over de evaluatie van de Participatiewet en de veranderopgave inburgering.

In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst.

Presentatie Participatiewet

Berenschot licht het onderzoeksrapport Aantallen en financiën Participatiewet toe. De commissie bespreekt de adviezen die Berenschot in het rapport geeft en welke acties dit van de commissie vraagt. De commissie neemt de informatie van het onderzoek onder andere mee in de bestuurlijke reactie op de evaluatie van de Participatiewet.

Evaluatie Participatiewet

Het ministerie van SZW laat momenteel de Participatiewet evalueren. De commissie neemt kennis van de eerste resultaten van de evaluatie en de opzet van de kabinetsreactie. De commissie benoemt een aantal aandachtspunten voor de bestuurlijke reactie van de VNG.

Inburgering

De commissie bespreekt het VNG advies over de wet inburgering. ​De definitieve bestuurlijke reactie wordt op korte termijn verzonden aan de minister.

Bestuurlijke uitgangspunten toegang en kwaliteit schuldhulpverlening

De samenleving en de Tweede Kamer willen inwoners meer zekerheid geven over wat zij kunnen verwachten van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten werken daarom aan het opstellen van bestuurlijke uitgangspunten voor de toegang en kwaliteit van schuldhulpverlening. De commissie heeft hier voor de zomer input voor gegeven. Tijdens de vergadering heeft de commissie gesproken over de concept uitgangspunten en hoe deze breed onder de aandacht van gemeenten gebracht kunnen worden.

Meer informatie