Terugblik Bestuurlijk Overleg met Van Ark

De bestuurlijke delegatie van de VNG had op 4 juli een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark (SZW). De VNG-delegatie bestond uit de wethouders Peter Heijkoop, Alberta Schuurs, Rutger Groot Wassink en Cees van Eijk, en adviseur van de delegatie Erik Dannenberg (voorzitter van Divosa).

Er kwamen verschillende onderwerpen aan de orde.

Taaleis en tegenprestatie

Tijdens het overleg werd gesproken over de gesprekken die SZW heeft gevoerd met gemeenten over de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie. De VNG-delegatie heeft aangegeven dat gemeenten de achterliggende doelstellingen van zowel de taaleis als de tegenprestatie onderschrijven en ook actief inzetten op het bevorderen van de participatie.

De taaleis en de tegenprestatie zijn echter een middel, en geen doel op zich. Gemeenten willen graag maatwerk leveren en zelf kunnen bepalen welk middel in welke situatie het meest passend is. Ook heeft de VNG delegatie gepleit voor vereenvoudiging in de uitvoering van de taaleis en verduidelijking van de definitie van de tegenprestatie.

Breed offensief

Tijdens eerdere bestuurlijke overleggen is al veel over het breed offensief gesproken. Dit keer heeft de VNG-delegatie nogmaals aangegeven de grootste zorgen te hebben bij het voorstel voor het aanvraagrecht voor begeleiding/jobcoach.

Er is opnieuw de suggestie gedaan om in het wetsvoorstel uit te gaan van de verplichting om adequate ondersteuning te bieden.

Werkende armen

De VNG-delegatie heeft het thema werkende armen benoemd als een van de grootste en meest complexe maatschappelijke problemen van deze tijd. Dit is de basis van veel andere problemen.

Er is samen de intentie uitgesproken om dit te benaderen als een gemeenschappelijk vraagstuk en hierover verder te spreken als de verkenning van de SER over dit onderwerp beschikbaar is.

Wet arbeidsmarkt in balans en arbeidsvoorwaarden

De Wet arbeidsmarkt in balans leidt tot knelpunten voor de doelgroep van de Participatiewet. De VNG en het ministerie van SZW willen graag samen zoeken naar een oplossing.

De VNG-delegatie heeft aangegeven dat er geen draagvlak en geen geld is voor een cao voor de doelgroep. De staatssecretaris ziet geen andere mogelijkheden dan een cao, om af te wijken van de Wab. Er is afgesproken dat VNG en SZW het gesprek voortzetten en zoeken naar een oplossing.