Stimuleringsregeling E-Health Thuis per 1 maart open

Ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. Dat is het doel van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET, een vervolg op de Regeling Zorginfrastructuur). 

Aanbieders van zorg en/of ondersteuning kunnen in samenwerking met (een of meerdere) inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen.

Vanaf 1 maart

Een aanvraag indienen kan vanaf vrijdag 1 maart a.s., via mijn.rvo.nl. Vanaf die datum vindt u daar u de benodigde formulieren. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de regeling (beschikbaar budget, subsidievoorwaarden, aanvragen) op:

Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma ‘SET-up’. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. 

  • SET-up 
    Ondersteuningsaanbod, contact