Steunverklaring Smart Society

Vertegenwoordigers van een brede coalitie van overheden, ondernemers en wetenschappers hebben gezamenlijk de steunverklaring Smart Society omarmd. Dat gebeurde op de afsluitende dag van de allereerste Conferentie Nederland Digitaal.

Nederland Digitaal

De Conferentie Nederland Digitaal bracht vier dagen lang (18 t/m 21 maart) vele en diverse partijen bij elkaar. Op de laatste dag, tijdens de deelsessie ‘Van Smart City naar Smart Society’, hebben ruim 100 vertegenwoordigers van zo’n 80 organisaties zich achter de steunverklaring Smart Society geschaard. Daarmee committeren zij zich aan de ambities en doelstellingen van de Smart Society agenda.

Smart Society Agenda 2019-2020

‘Samen werken we aan onze Smart Society’. Dat is samengevat de inhoud van de verklaring. De coalitie van ondersteuners onderstreept dat een verantwoorde en vooruitstrevende inzet van data en technologie van belang is voor het welzijn en de welvaart van Nederland. Als partijen samenwerken aan innovatieve datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven, die passen bij ons waardenstelsel, kan Nederland een internationaal gidsland zijn waar het gaat om innovatie in de smart society.

Daarbij werken partijen aan integrale oplossingen voor alle sectoren en voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Van toenemende verstedelijking tot klimaat, van gezondheidzorg tot mobiliteit, en van werkgelegenheid tot veiligheid. In de werkwijze ligt de nadruk op versnellen door kennis te delen en op kortcyclisch innoveren op basis van een concrete, open actie-agenda: de Smart Society Agenda 2019-2020.

Icoonprojecten

In deze Smart Society Agenda is een aantal zogenoemde icoonprojecten benoemd waar de komende jaren de focus op ligt. Denk aan klimaat en energie, veiligheid, circulaire economie en verantwoord datagebruik.

De partijen die de verklaring ondersteunen nodigen nadrukkelijk iedereen uit die een bijdrage wil leveren om de coalitie te versterken met kennis, kunde, mensen en middelen.

Doel conferentie

De Conferentie Nederland Digitaal is mede op verzoek van de Tweede Kamer georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens het kabinet. Doel: kennis uitwisselen en de handen ineen slaan om een impuls te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Meer informatie