Steunbetuiging Utrecht

Wij zijn geraakt door de aanslag in Utrecht. We betuigen onze steun en ons medeleven aan alle slachtoffers en hun naasten, inwoners, hulpverleners en bestuurders van deze stad.

Onverdraagzaamheid heeft vandaag opnieuw slachtoffers gemaakt. We mogen ons daar niet door uit elkaar laten spelen. We blijven samen staan voor onze democratische waarden. Samen zijn we sterk en weerbaar. In eigen straat, buurt, wijk en gemeente.

Hubert Bruls en Jantine Kriens
namens bestuur en directie VNG