Start samenwerking voor meer vakmensen voor verduurzaming

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. De VNG is een van de ondertekenaars van deze intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Voor het realiseren van de oplossingen in de energietransitie moet behoorlijk wat werk verzet worden. In de techniek is tekort aan voldoende gekwalificeerde vakmensen, en dit tekort dreigt verder op te lopen.

Vakmensen nodig

Om netaansluitingen op tijd op te leveren, om warmtepompen te installeren en om zonnepanelen op het dak te leggen, zijn praktisch opgeleide mensen nodig die kennis hebben van de nieuwe technieken. Hierbij gaat het enerzijds om kwantiteit (voldoende mensen), anderzijds om kwaliteit (mensen die goed zijn opgeleid, en hun kennis up-to-date houden).

Samenwerking

De intentieverklaring Arbeidsmarkt en Scholing heeft als doel ontwikkeling van vaardigheden, technologie en werkprocessen te verbinden in een wijkgerichte aanpak, vanuit samenwerking van gemeenten, bedrijven en het onderwijs. 

Slimme inzet

De samenwerking is nodig om veel meer mensen aan te trekken, met goed werk en vooruitzicht op een mooie loopbaan. Het beidt kansen voor mensen die nu minder makkelijk aan een baan komen. Tegelijk moet schaars personeel slim worden ingezet, waarbij projectpartijen leren van ervaringen in andere wijken.

Ondertekenaars

Onder andere de vakbonden, werkgeversverenigingen, de Vereniging van Hogescholen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Economische Zaken en Klimaat ondertekenden de intentieverklaring.

Meer informatie