Stappenplan Transitievisie Warmte staat online

Wilt u een Transitievisie Warmte gaan opstellen, maar weet u niet goed waar of hoe te beginnen? Of weet u eigenlijk nog niet goed wat een Transitievisie Warmte inhoudt? Het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken heeft hiervoor een stappenplan gemaakt.

Het Kennis- en Leerprogramma, waarvan de VNG trekker is, heeft het stappenplan opgesteld samen met een aantal gemeenten die al een Transitievisie hebben vastgesteld. In dit plan is beschreven wat een Transitievisie Warmte is en wordt u stap voor stap meegenomen in de mogelijkheden die u als gemeente heeft, welke stakeholders u kunt betrekken en welke keuzes u per stap kunt maken. De basisversie van het stappenplan staat inmiddels online. De komende maanden werkt het Kennis- en Leerprogramma, samen met gemeenten, aan de doorontwikkeling ervan. 

Meer informatie

Website van het Programma Aardgasvrije Wijken