Sociale zekerheid: Eigenrisicodragerschap WGA Deel 1

3 augustus 2016 VNG nieuws
Gemeenten doen er goed aan zich af te vragen hoe zij omgaan met de kosten van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van hun (ex-) werknemers. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers dit financiële risico voor het eerst helemaal zelf dragen. Niet alleen voor vast- maar ook voor tijdelijk personeel.

Aanvraag eigenrisicodragerschap

De komende tijd zullen wij dit toelichten in een aantal artikelen. In het eerste artikel zoomen we in op de aanvraag van het eigenrisicodragerschap.

Meer informatie