Sociale economie: REVES Excellence Awards

De organisatie European Network of Cities & Regions for the Social Economy (REVES) zoekt deelnemers voor de REVES Excellence Awards. Samenwerkingsverbanden van overheden en sociale partners kunnen meedoen.

Bij de inschrijving moet duidelijk worden waarom de partners goed samenwerken, bijvoorbeeld aan vraagstukken in het sociaal domein. Aanmelden kan tot en met 23 mei.

Sociale economie

Het doel van de awards is projecten voor sociale economische ontwikkeling die navolging verdienen, breder bekend te maken. Het idee is dat dit een positieve bijdrage levert aan het verminderen van sociale uitsluiting. Inzendingen worden beoordeeld op de innovatieve aspecten, de resultaten en de mogelijkheid om het project in te zetten in andere landen. 

Awards

De organisatie wijst winnaars aan in vier categorieën: lokale programma’s voor de ontwikkeling van sociale economie, versterking van het platteland, innovatief aanbestedingsbeleid en actief burgerschap. De beoordeling wordt gedaan door een jury met afgevaardigden van, onder andere: de Europese Commissie, het Europees Parlement, het ESF netwerk en het Comité van de Regio’s.

Over REVES

REVES is opgericht uit een partnerschap van Europese gemeenten, regio’s en socio-economische autoriteiten. De organisatie zet zich in voor het versterken van sociale innovatie en het behouden van solidariteit tussen bevolkingsgroepen. In Nederland zijn nog geen gemeenten aangesloten: lidmaatschap is niet verplicht voor de Awards. 

Meer informatie