Sociaal domein drukt zwaar op begroting gemeenten

Uit onderzoek van BDO naar de solvabiliteit van gemeenten blijkt dat 25% van de gemeenten het zwaar heeft. Jantine Kriens reageerde op BNR Radio: ‘Er moet nu al geld bij. Alle gemeenten staan zwaar onder druk: zij hebben taken erbij gekregen, met korting én veel meer kinderen hebben jeugdhulp nodig.’

Decentralisatie

De gemeenten hebben steeds meer moeite om hun begroting rond te krijgen. De grootste oorzaak hiervan is de decentralisatie in het sociaal domein, waarbij gemeenten er in 2015 verschillende taken bij kregen, terwijl de Rijksoverheid tegelijkertijd bezuinigde op deze taken.

Is decentralisatie dan mislukt? ‘Nee zeker niet. We hebben wel meer kinderen in de jeugdzorg, maar we hebben dus ook meer kinderen bereikt.’

Verantwoordelijkheid nemen

Jantine Kriens: ‘Gemeenten hebben tijdens de crisis verantwoordelijkheid genomen door deze taken op zich te nemen met een beperkt budget. Zij kunnen nét hun begroting sluitend maken, dat is knap. Het huidige verdeelsysteem is niet het beste, we werken aan een nieuw verdeelmodel dat pas in 2021 klaar is. Maar zo lang kunnen we niet wachten.’

In gesprek met het kabinet

U heeft dus twee stokken om mee te slaan richting het kabinet?

We zijn heel stevig in gesprek met kabinet. Er moet nu al geld bij. Het kabinet is ook bereid die verantwoordelijkheid te nemen. 

Meer informatie