Smart City: algoritmes geen vervanging voor het stadsbestuur

Een Smart City staat voor een stadse samenleving die op basis van big data beslissingen neemt over het bestuur en beheer. Maar, er schuilen risico’s in wat er allemaal mogelijk is, aldus de Haagse wethouder Saskia Bruines in IBestuur.

De wethouder voert het initiatief aan van de vijf grote steden om gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van het concept Smart City. In IBestuur van 24 januari gaf zij hierover een interview, waarin zij ingaat op de vele mogelijkheden die Smart City biedt en ook op de risico’s.

De overheid moet op dit vlak het goede voorbeeld geven

 

 

Op de vraag hoe open wat haar betreft de data moeten zijn die overheid verzamelt of laat verzamelen antwoordt Bruines: ‘We zijn met het smart-city-concept in het stadium van een zoektocht naar uitgangspunten voor zowel het verzamelen als het gebruik van data. Er schuilen risico’s in wat er allemaal mogelijk is. Zo moeten we er heel goed voor waken dat we profilering aan de hand van big data gaan zien als een perfecte afspiegeling van de werkelijkheid.

Er kunnen vooroordelen in de verzameling en verwerking van data sluipen en die kunnen ongemerkt doorwerken in de algoritmes die we erop loslaten. Het mag niet zo zijn dat op grond daarvan bijvoorbeeld een bepaalde wijk een stempel krijgt. De overheid moet op dit vlak het goede voorbeeld geven.’

NL Smart City Strategie

De VNG ondersteunt de G5 bij het uitvoeren van de NL Smart City Strategie en het opstellen van de daarbij behorende actie-agenda. Doel is om daarbij de samenwerking van de Smart City beweging te verbreden naar andere gemeenten die hierop actief (willen) zijn.

Meer informatie