SiSa 2017 goedgekeurd door Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk concludeert dat de ministeries de aangeleverde Single information, Single audit (SiSa) 2017 kunnen gebruiken voor de vaststelling van hun specifieke uitkeringen. Deze zijn als onderdeel van de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en een rapport van bevindingen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de VNG geïnformeerd over het onderzoeksrapport Bevindingen kwaliteit accountantscontrole SiSa 2017. Dit onderzoek is gedaan door de Auditdienst Rijk.

SiSa

SiSa betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. De SiSa-review is de jaarlijkse deelwaarneming van de Auditdienst Rijk op de controledossiers van  externe accountantskantoren over de rechtmatigheid van de besteding door medeoverheden van de specifieke uitkeringen.

Meer informatie