Samen realiseren pact geeft impuls digitale dienstverlening

Eénmaal organiseren, 355 keer toepassen. Dit gedachtegoed om zaken samen te organiseren werd op vrijdag 25 januari verankerd met de ondertekening van het pact Samen realiseren door gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, het ministerie van BZK en de VNG.

Tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst ter ere van 50 jaar kring gemeentesecretarissen 100.000+, bevestigden de partijen dat zij nauw samenwerken aan verbetering van de digitale dienstverlening. Ze geven met dit pact een impuls aan de beweging van gemeenten en VNG om zaken samen te organiseren, met als doel de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Daarnaast geeft dit pact invulling aan het programma NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid van het kabinet.

Ondertekening door Irma Woestenberg (fotografie Ellen Weber)

Standaardiseren gemeentelijke basisprocessen

Met de ondertekening spreken de gemeentesecretarissen uit de 100.000+ gemeenten af dat hun organisaties een actieve bijdrage leveren aan NL DIGIbeter. Daarnaast nemen hun organisaties het voortouw in projecten om gemeentelijke basisprocessen te standaardiseren en digitaliseren. Irma Woestenberg, gemeentesecretaris ’s-Hertogenbosch nam afscheid als voorzitter van de kring. Zij liep met haar gemeente voorop in de ontwikkeling van een gezamenlijke I-architectuur. ‘De eerste concrete resultaten worden nu zichtbaar, zoals Common Ground. Voor gemeenten vormt dit een moderne basis voor informatievoorziening. Ik nodig alle gemeenten uit om aan te haken bij de beweging samen organiseren.’

De digitale weg is dé manier is om het contact met onze inwoners te bestendigen

Samen organiseren van digitalisering

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, richt zich tot de gemeentesecretarissen: ‘De rol die jullie nu hebben gepakt in het samen organiseren van digitalisering is ongelooflijk waardevol, ook voor de VNG. De digitale weg is dé manier om het contact met onze inwoners te bestendigen.’ De VNG zorgt voor de randvoorwaarden voor ontwikkeling van Common Ground en maakt toepassingen beschikbaar voor breed gebruik.

Meer informatie