Rijksgeld en ondersteuning voor lokale kerkenvisies

Er zijn in ons land ongeveer 6.000 kerkgebouwen, 1.800 tot 4.800 hiervan zullen hun religieuze functie verliezen. Met het oog op een gedegen aanpak is er van 2019 tot en met 2021 € 9,5 miljoen rijksgeld uitgetrokken voor lokale kerkenvisies.

Dit wordt op aanvraag beschikbaar gesteld als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. Er is tevens voorzien in ondersteuning en voorlichting.

Landelijke samenwerkingsafspraken

Op basis van de Beleidsbrief ‘Erfgoed telt. De betekenis van cultuur voor de samenleving.’ stimuleert minister Ingrid van Engelshoven van OCW de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau. Zij heeft daartoe met de VNG en andere betrokken partners op 10 november 2018 de ‘Samenwerkingsafspraken 2018-2021 Programma Toekomst Religieus Erfgoed’ getekend. Hierdoor komt er in 2019 € 3,5 miljoen, in 2020 € 3,2 miljoen en in 2021 € 2,8 miljoen rijksgeld beschikbaar.

Aanvragen door gemeenten in rondes

Gemeenten kunnen eenmalig het volgende bedrag van het Rijk voor de totstandkoming van hun visie ontvangen:

  • € 25.000,- voor 1 tot 19 kerkgebouwen
  • € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen
  • € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen.

In de eerste ronde die liep tot en met 15 februari jl. hebben 15 lokale overheden onder wie enkele pilots een aanvrage ingediend. De tweede ronde aanvragen voor 2019 loopt thans tot en met 15 juni a.s. De derde ronde aanvragen voor 2020 behelst de periode 16 juni 2019 tot en met 15 februari 2020. Bij de laatste ronde voor 2021 gaat het om de aanvraagperiode 16 juni 2020 tot en met 15 februari 2021.

Ondersteuning en voorlichting     

Ondersteuning wordt geboden door een landelijk Projectbureau onder andere via een site en een nieuwsbrief. Voorts geeft men uitleg tijdens congressen en manifestaties zoals de Kerkenbeurs Nederland op 22/23 maart en een Europees congres op 19/21 juni. Het kan echter ook ter plekke helpen bij het opzetten en uitwerken van lokale kerkenvisies. De eerste 15 gehonoreerde gemeenten krijgen daarover binnenkort een brief. Daarnaast zijn er tot en met september overal in het land provinciale voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer informatie