Right to Challenge regelen via wetgeving is geen oplossing

Gemeenten steunen de beweging om bewonersinitiatieven meer zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving. Maar een wettelijke regeling over Right to Challenge is volgens ons geen oplossing. De Tweede Kamer spreekt 3 april over het uitdaagrecht. Wij geven ons standpunt weer in een paper.

Wat wél nodig is, is om gemeenten te ondersteunen bij de beweging naar uitnodigend besturen, een manier van werken waarbij gemeenten veel beter gebruik maken van de ideeën en uitvoeringskracht van inwoners. 

Door in te zetten op het ondersteunen van omslag in werken in de praktijk bereikt de Kamer meer. Omdat veel gemeenten aangeven ruimte te willen geven aan bewonersinitiatieven staan gemeenten bovendien ook meer open voor hulp en ondersteuning van buitenaf.

Position paper

In onze postion paper gaan we in op:

  • Wat is het probleem?
  • Hoe willen VNG/gemeenten dit probleem oplossen?
  • Wat stellen gemeenten/VNG voor?

Meer informatie