Richtinggevende leidraad voor preventieakkoorden verschenen

Steeds meer gemeenten maken werk van een lokaal preventieakkoord. Om hen te ondersteunen schreef de VNG een richtinggevende leidraad. De hoofdstukken behandelen in chronologische volgorde de stappen op weg naar een lokaal of regionaal preventieakkoord.

Een beweging in gang zetten

De publicatie biedt gemeenten in verschillende procesfases ondersteuning: vanaf de eerste aanleiding voor een lokaal preventieakkoord tot de ondertekening en borging ervan. Een preventieakkoord is bij voorkeur geen doel of eindpunt. Het zet een beweging in gang die continu aan evaluatie en bijstelling onderhevig is.   

Aansluitende partijen

Idealiter wordt een preventieakkoord samen door verschillende partijen gesloten. Gemeenten kunnen daarin het initiatief nemen en verschillende partijen uitnodigen om aan te sluiten. Bijvoorbeeld: sportverenigingen, scholen, bedrijven en zorgorganisaties. Welke partijen aansluiten is medeafhankelijk van de lokale behoeften op het gebied van gezondheidsbevordering.

Lokaal is leidend

Lokale preventieakkoorden worden geïnspireerd door het Nationaal Preventieakkoord, maar spitsen zich toe op de lokale of regionale situatie. Gemeenten en hun partners hoeven het wiel daarvoor niet opnieuw uit te vinden, zij doen dikwijls al veel op het gebied van preventie. Lokale preventieakkoorden kunnen die plannen en activiteiten verstevigen.

Meer informatie

Zie ook