Regio Hart van Brabant sluit aan bij 'Weer Thuis!'

De intentieverklaring van het Actieprogramma Weer Thuis! is onlangs ondertekend door gemeenten Tilburg en Gilze-Rijen, namens de regio Hart van Brabant. Doel: kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk ‘gewoon in de wijk’ laten wonen.

Mede-ondertekenaars zijn: Wonen Breburg namens de woningcorporaties,  en SMO-Traverse namens de zorgaanbieders.

Nadere afspraken volgen

Binnen een jaar worden nadere afspraken gemaakt hoe de gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in de regio Hart van Brabant gezamenlijk de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang bevorderen en instroom verminderen. Ook voor kwetsbare groepen, zoals dak- en thuisloze jongeren is er aandacht.

Weer Thuis

Het landelijke actieprogramma Weer Thuis heeft als doel de uitstroom uit maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de GGZ te verbeteren. Heeft u interesse aan te sluiten of wilt u meer informatie? Stuur een mail naar k.vanbrunschot@opvang.nl of m.moolenaar@opvang.nl 

Meer informatie