Regeling: eenvoudiger aanleg snel internet buitengebied

Snelle internetverbindingen zijn essentieel voor een goed economisch- en leefklimaat. De aanleg van snel internet is in principe een taak van de markt. Maar een flink aantal bedrijven en woningen in buitengebieden heeft geen snel internet vanwege de lange afstanden die de aanleg kostbaar maken.

Minister Kamp (EZ) heeft een ‘koepelregeling snel internet’ aangekondigd die gemeenten in staat moet stellen om veel sneller hun inwoners en bedrijven te kunnen helpen met de aanleg van snelle internetverbindingen. ‘Er zijn gebieden  waar de markt niet voldoende in beweging is. Overheden moeten bij gebleken knelpunten voldoende mogelijkheden hebben om dit te adresseren,’ schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer (zie onderaan dit bericht).

Ingewikkeld en tijdrovend

De Europese Unie kent sinds kort de zogenaamde ‘witte gebieden’, gebieden met een slecht aanbod aan snel internet waar overheden (i.p.v. de markt) aan de slag kunnen. Daarnaast zijn er ook z.g. ‘grijze gebieden’. De Europese regels zijn bovendien ingewikkeld. Het is voor gemeenten lastig en tijdrovend om te bepalen wat nu wel mag en wat niet. Via een nationale koepelregeling kunnen lagere overheden gezamenlijk toestemming krijgen van de Europese Commissie. 

De koepelregeling

Het ministerie van EZ wil in de koepelregeling twee dingen regelen:

  • Dat de EU ‘snel internet’ ziet als 100 Mb, in plaats van de huidige 30 Mb: die zal over enkele jaren niet meer volstaan. 100 Mb is met koper niet of nauwelijks te bereiken, dus er is echt glasvezel nodig.
  • Dat grijze gebieden ook onder de bevoegdheid van gemeenten vallen om snel internet aan te leggen. 

VNG-actie

De VNG heeft een positieve indruk van de regeling, samen met gemeenten stellen we een definitieve reactie op. Wilt u hieraan meewerken? Neem dan contact op met jaap.berends@vng.nl

Meer informatie