Rapportage Global Goals: hoe duurzaam is onze welvaart?

Tijdens het evenement ‘Hoe duurzaam is onze welvaart’ op 16 mei zijn de ‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van het CBS en de 3e Nederlandse SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ gepresenteerd.

De twee rapportages laten zien hoe Nederland er voor staat op het gebied van duurzame ontwikkeling, en hoe decentrale overheden en het maatschappelijke middenveld bijdragen aan het behalen van de Global Goals.

Tijdens de discussie sprak wethouder Anja van den Dolder namens de VNG over de uitvoering van de Global Goals in en door Nederland. 

CBS: Monitor Brede Welvaart

Uit de Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen van het CBS komt onder andere naar voren dat Nederland, in vergelijking met andere 28 EU-landen, voor 5 van de 17 doelen in de koplopers groep zit. Dat zijn: doel 1: geen armoede, doel 9: industrie, innovatie en infrastructuur, doel 10: ongelijkheid verminderen, doel 16: vrede, justitie en sterke publieke diensten en instituties, en doel 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Nederland scoort daarentegen relatief laag op enkele specifieke indicatoren op doel 5: gendergelijkheid. Bij vier doelen staat Nederland bij bepaalde indicatoren onderin de Europese ranglijst: doel 7: betaalbare en duurzame energie, doel 13: klimaatactie, doel 14: leven in het water en doel 15: leven op het land.

Derde SDG-rapportage

De derde Nederlandse SDG-rapportage geeft een beeld van de stappen die afgelopen jaar zijn genomen om Nederland en de wereld dichterbij de doelen van 2030 te brengen.

De VNG was als penvoerder verantwoordelijk voor het aanleveren van Deel C, wat specifiek is toegespitst op de rol van decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in het behalen van de doelen. Hierin staat hoe decentrale overheden zich het afgelopen jaar inzetten voor het behalen van de Global Goals, met daarbij de focus op het realiseren van een inclusieve samenleving (sociaal domein); energie, klimaat en circulaire economie; en een mooie, gezonde en veilige leefomgeving (o.a. de omgevingsvisies).

‘We kunnen… maar zullen we ook?’

Anja van den Dolder, wethouder Hellendoorn en Global Goals ambassadeur van de VNG, sprak na de presentaties haar column ‘We kunnen… maar zullen we ook?’ uit, te vinden via onderstaande link.

Hierin benadrukte ze vanuit een persoonlijke motivatie, de cruciale rol van gemeenten in duurzame ontwikkeling; thuis en elders. Ze onderstreepte dat gemeenten de Global Goals juist kunnen inzetten bij hun huidige opgaven:

‘Volgens mij is het niet verwonderlijk dat er ‘slechts’ 64 Global Goals gemeenten actief bezig zijn met de campagne, want een groot deel van de gemeenten heeft te maken met forse interne bezuinigingsopgaven in het Sociaal Domein. Begrotingen staan onder druk en zo moet er ook op andere beleidsvelden bezuinigd worden. .. Mede door deze opgaven is de focus van gemeenten meer naar binnen gericht, al zou je ook kunnen verdedigen dat juist bij zulke opgaven de Global Goals mede als referentiekader kunnen dienen.’

Ruimte voor verbetering

Afsluitend waren er panelgesprekken tussen Tweede Kamerleden en sleutelpersonen uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Ze spraken over thema’s waar we in Nederland op achterlopen, maar waar we ook grote kansen zien, namelijk: klimaat en energie, gendergelijkheid en de mondiale voetafdruk.

Meer informatie