Presentatie Klimaatakkoord beschikbaar

In de aanloop naar de besluitvorming over het Klimaatakkoord op de BALV, hebben gemeenten aangegeven behoefte te hebben aan een algemene presentatie over het Klimaatakkoord. Deze is nu beschikbaar.

De presentatie gaat in op:

  • het proces voor en tijdens de onderhandeling
  • de invulling van de randvoorwaarden
  • de opgaven voor gemeenten per sector
  • de regionale energiestrategie (RES) en de transitievisie warmte

Op 31 oktober stelt het VNG-bestuur het pre-advies vast, dat kort daarop samen met de andere BALV-stukken naar de leden wordt verzonden. Ook zijn er de aankomende maanden nog regionale bijeenkomsten waar de VNG bij aansluit om een toelichting te geven op het Klimaatakkoord.

Download de powerpointpresentatie en de bijlage

Meer informatie