Piet Buijtels ontvangt Prijs der Gemeenten

VNG voorzitter Jan van Zanen heeft namens het VNG-bestuur de Prijs der Gemeenten overhandigd aan oud bestuurslid en penningmeester Piet Buijtels.

De meerwaarde van de voormalig gemeentesecretaris was de verbinding te maken tussen de lokale praktijk uit diverse gemeenten, zijn aandacht voor het vak en het op groter schaalniveau organiseren van innovatie en verbetering.

Jan van Zanen: ‘Piet heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet als gemeentesecretaris in de gemeenten Boxtel, Schiedam, Amersfoort, Haarlemmermeer en tot slot in Maastricht.
En daarnaast heb je altijd tijd kunnen vinden om ook in groter verband een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van gemeenten. Aan het versterken van het ambt van gemeentescretaris bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen. En hier bij de VNG bij het samen doen wat samen kan, ofwel Samen Organiseren.’