Participatie & de Omgevingswet: toelichting voor raadsleden

Het begrip participatie wordt vaak in relatie tot de Omgevingswet genoemd. Omdat voor raadsleden participatie een belangrijk aandachtspunt is, is er voor hen speciaal een toelichting gepubliceerd over participatie binnen de Omgevingswet. 

Was is er formeel geregeld en hoe gaat en en ander in de praktijk werken? De focus in deze publicatie ligt op de drie kerninstrumenten van de Omgevingswet: de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Samenhang tussen de kerninstrumenten

Voor elk kerninstrument geldt een andere vorm en benadering bij het invullen van participatie. De sleutel ligt bij de invulling van het omgevingsplan, omdat dat het toetsingskader is voor vergunningverlening. En daarboven de omgevingsvisie, waarin staat welke kant de gemeente op wil en welke ontwikkeling wel/niet wenselijk zijn. Belangrijk is om bij de invulling van de kerninstrumenten, ook met betrekking tot participatie, de samenhang niet uit het oog te verliezen. Alles bij elkaar moet het kloppen.

Misverstanden rondom participatie

Ook wordt ingegaan op een aantal misverstanden over participatie. Zo wordt participatie vaak gezien als synoniem voor draagvlak of wordt gedacht dat participatie verplicht is bij ieder initiatief. Beide zijn niet het geval. U leest er meer over in het factsheet.

Meer informatie: