Overgang huishoudelijke hulp naar Wlz: correctie CIZ
9 maart - Het CIZ deed ten behoeve van de overgang van (Wmo-)huishoudelijke hulp voor thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz een eenmalige bestandsvergelijking. Hierbij zijn abusievelijk ook cliënten met een z.g. ‘partnerverblijf’ meegenomen. Deze registratie is... Lees verder
Gevolgen uitspraak RvS voor schaarse vergunningen
9 maart - De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed 2 november 2016 uitspraak in een zaak over een speelautomatenhal. De  uitspraak heeft gevolgen voor vergunningverlening door gemeenten bij z.g. schaarse vergunningen. In een... Lees verder