Zuid-Holland: Samenwerking onderwijs, ondernemers & overheid
28 februari - Zuid-Hollandse gemeenten spraken op 21 februari in Leidschendam over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024: de informatiesamenleving, energietransitie, inclusieve samenleving en regionale samenwerking en arbeidsmarkt. Video verslag Informatiesamenleving... Lees verder
Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet: graag uw inbreng
26 februari - De internetconsultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is 25 februari gestart. Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel... Lees verder
Geschillencommissie Sociaal Domein van start
26 februari - Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente... Lees verder