Wijziging Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
26 februari - Op 15 februari 2019 is het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel III van dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. Verruiming kostencomponenten naheffingsaanslag Op... Lees verder
Handleiding: verbijzonderde interne controle (VIC)
25 februari - De handleiding verbijzonderde interne controle (VIC) geeft inzicht in de manieren waarop de VIC kan worden ingericht. Dit wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leiden en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. De... Lees verder
Gemeenten steunen de vrachtwagenheffing
25 februari - Gemeenten zijn voorstander van duurzaam vrachttransport met minimale schade aan milieu en leefomgeving. Invoering van de vrachtwagenheffing kan hieraan een bijdrage leveren. Zeker als de sector de inkomsten uit de heffing aanwenden... Lees verder
4e overlegronde Cao Gemeenten 2019
25 februari - De eerste drie overleggen waren op 14 december, 17 januari en 15 februari. In deze eerste drie overleggen hebben de VNG en de vakbonden de inzetten uitgewisseld en de overeenkomsten en verschillen... Lees verder
Consultatie Aanvullingsbesluit Natuur
22 februari - De VNG roept gemeenten op, om met spoed deel te nemen aan de consultatie Aanvullingsbesluit Natuur. Het kabinet wil de Wet natuurbescherming integreren met de Omgevingswet, zodra die wet in werking treedt.... Lees verder