Interbestuurlijk samenwerken: hoe ver zijn we?
13 mei - Het is ruim een jaar geleden dat gemeenten, Rijksoverheid, waterschappen en provincies het Interbestuurlijk Programma ondertekenden. Hoe staat het na een jaar met gelijkwaardig en opgavegericht samenwerken op de 9 opgaven en... Lees verder
Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
13 mei - Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering... Lees verder
Laat streekomroepen niet omvallen
10 mei - De Tweede Kamer debatteert 16 mei met minister Slob over de streekomroepen. De VNG vraagt opnieuw aandacht voor financiële problemen van enkele streekomroepen die als voorbeeld-pilots dienen. Zij krijgen nog wel hun wettelijk bepaalde gemeentelijke... Lees verder
Minimale acties Omgevingswet
10 mei - Naast de ‘Roadmap invoering Omgevingswet’ is er nu ook een ‘overzicht Minimale acties’ beschikbaar. Dit geeft weer wat gemeenten minimaal gedaan moeten hebben voor 1-1-2021 om voorbereid te zijn op de Omgevingswet.... Lees verder