Reiswijzer Gebiedsontwikkeling geheel vernieuwd
7 oktober - De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Sinds het verschijnen van de laatste Reiswijzer in 2011 is er het nodige veranderd. Daarom is deze uitgave geheel... Lees verder
Géén AVV voor Cao Gemeenten
7 oktober - In het cao akkoord van 28 juni jl. hebben de VNG en de vakbonden afgesproken een algemeen verbindend verklaring voor de Cao Gemeenten aan te vragen bij de minister van SZW. Minister... Lees verder
Aanmelden voor MKB-Deals
4 oktober - Hoe krijgen we een sterker mkb in de breedte? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt provincies en gemeenten uit om voorstellen in te dienen voor MKB-Deals. Dat kan tot... Lees verder
Verlenging VNG-collectieve zorgverzekering
4 oktober - De VNG heeft de collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren verlengd tot 1 januari 2021. De VNG maakt gebruik van de optie om het contract met een jaar te verlengen. Het collectieve zorgcontract heeft... Lees verder