Geactualiseerd Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid
23 juli - Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2012 is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. In de nieuwe paragraaf vindt u... Lees verder
Gemeentelijke achtervangpositie bij het WSW
22 juli - Vrijdag publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een rapport over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gemeenten staan samen met het Rijk elk voor 50% borg in de achtervang bij het WSW.... Lees verder
Aanmelding geopend voor PLATFORMAwards
22 juli - Loopt jouw gemeente voorop in internationale samenwerking? Meld je dan aan voor de PLATFORMAwards! Aanmelden kan tot 31 december 2019. PLATFORMA is de pan-Europese coalitie van lokale en regionale overheden (en hun... Lees verder
Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2018
19 juli - Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren hoger ligt dan werd verwacht bij invoering van de Participatiewet. Omdat het macrobudget voor... Lees verder