Overzicht topactiviteiten Omgevingswet aangepast

Naar aanleiding van vragen van gemeenten over de topactiviteiten Omgevingswet, is het overzicht aangepast. Het document is uitgebreid met informatie over de topactiviteiten en de relatie met Toepasbare regels

Topactiviteiten zijn activiteiten in de fysieke leefomgeving waarvoor het meest aanvragen of meldingen voor worden gedaan. Zoals het kappen van een boom. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van vragenbomen in het Omgevingsloket. VNG heeft daarom een overzicht gemaakt van de topactiviteiten.

De meest recente versie vindt u hier