Overleg nieuwe wet inburgering afgebroken

De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. 

Dit heeft de VNG minister Koolmees laten weten in een bestuurlijk overleg op woensdag 22 mei.

Minister wil geen onafhankelijk financieel onderzoek

De minister wil geen onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de uitvoeringskosten, invoeringskosten en programmakosten bij gemeenten. Dit is voor ons onbegrijpelijk en onverantwoord. Het is in ieders belang om er voor te zorgen dat de ambitie van de plannen ook daadwerkelijk haalbaar en betaalbaar zijn. Wij hadden dit onderzoek graag door een onafhankelijke partij onder gezamenlijk opdrachtgeverschap laten uitvoeren. Vertrouwen in de financiele onderbouwing is voorwaardelijk om het overleg te hervatten.

Geen nieuwe taken zonder financiële onderbouwing

Met de actuele discussie over tekorten bij de jeugdzorg en GGZ gaat de VNG niet akkoord met nieuwe taken zonder een gedegen financiële onderbouwing. De ramingen die SZW heeft gemaakt, hebben geen oog voor de uitvoering en geven geen comfort. Gemeenten kunnen op deze manier de verantwoordelijkheid voor de inburgering niet op zich nemen. Daar zouden zowel de samenleving als de inburgeraar de dupe van zijn.

Regie op de inburgering

Over de inhoud zijn we goed in gesprek. Wij zijn een groot voorstander van het beleggen van de regie bij gemeenten. Iedereen die in Nederland woont moet volwaardig kunnen meedoen. Gemeenten kennen hun burgers. Zij kunnen daarom maatwerk bieden via integrale trajecten. Om dit te kunnen doen is er lokaal ruimte en financiële armslag nodig. Hier blijft onduidelijkheid over. Zonder deze randvoorwaarden kunnen gemeenten de wet niet uitvoeren.