Ouderenbeleid: aandachtspunten voor Tweede Kamerdebat

Aanstaande donderdag (7 februari) debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge (VWS) over het ouderenbeleid. Met oog op dit debat geeft de VNG de Kamer drie aandachtspunten mee. Deze betreffen: het raakvlak tussen Wmo en Wlz, eenzaamheidsbestrijding en de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg.

De VNG stuurde de Kamer hierover gisteren een mail.

Raakvlak tussen Wmo en Wlz

De VNG pleit voor een vloeiender overgang tussen Wlz en Wmo, ook financieel. Door de afbakening tussen beide stelsels minder rigide te maken, kunnen we ouderen de juiste zorg en ondersteuning bieden.

Eenzaamheidsbestrijding 

Eenzaamheid is onder ouderen met een laag inkomen een relatief groter probleem. We roepen de Kamer op er bij de minister op aan te dringen na te denken hoe collectieve voorzieningen, zoals een groepswoonkamer bij een gezamenlijk woonproject, op een eenvoudige manier kunnen worden gerealiseerd.

Krapte op de arbeidsmarkt

Gemeenten maken zich zorgen of er straks nog wel voldoende personeel is om ouderen op een goede manier te ondersteunen en te verzorgen. Door de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg kan het onmogelijk worden de idealen rondom langer thuis wonen nog langer waar te maken. We willen met de minister, zorgverzekeraars en sociale partners in gesprek over de aanpak van dit probleem.

Meer informatie

Hieronder de mail zoals verzonden aan de Tweede Kamer.