Oproep: gemeenten die eigen stikstofbeleid opstellen

Met de stikstofuitspraak van de Raad van State is de vergunningverlening grotendeels stil komen te liggen. Gemeenten, maar ook andere stakeholders, zijn ook zelf aan het onderzoeken hoe ze hiermee kunnen omgaan. De VNG komt graag met hen in contact.

Met de uitspraak van de Raad van State is veel onzekerheid ontstaan en er is grote behoefte aan een snelle adequate oplossing. Door de complexiteit is een totaal herzien beleid op korte termijn niet realistisch.

De VNG komt graag in contact met gemeenten die daarom zelf onderzoeken hoe hiermee om te gaan. Doel is om, in beslotenheid, expertise en ervaringen te delen. Dit kan zowel online als tijdens bijeenkomsten. Daarbij kan de VNG haar kennis toevoegen en initiatieven verbinden.

Bent u als gemeente bezig met het opstellen van beleid naar aanleiding van de stikstofuitspraak of heeft u op dit terrein expertise of ervaring? Stuur dan een mail naar: Bert van Vijfeijken