Op weg naar een nieuw pgb-systeem

Het huidige systeem voor verwerking en uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) kan toegankelijker en eenvoudiger. Een nieuw systeem (PGB 2.0) is in ontwikkeling. Per ledenbrief informeren we over de voortgang van de implementatie van PGB 2.0.

Het systeem wordt de komende periode doorontwikkeld op basis van gebruikservaringen, de VNG is hierbij betrokken.

Zorgvuldigheid boven snelheid

PGB 2.0 wordt uitgerold in tranches, per tranche gaat steeds een groep van gemeenten en/of zorgkantoren in nauwe samenwerking met de SVB over op het nieuwe systeem. Kern van de aanpak is ‘zorgvuldigheid boven snelheid’.

Aansluiting gemeenten

De VNG verwacht binnen niet al te lange tijd een uitvraag te doen voor aansluiting van gemeenten. Hou voor de voorbereiding rekening met een periode van gemiddeld zes maanden. De exacte tijd hangt af van de omvang van de gemeente en de samenwerking binnen de (lokale) keten. 

Meer informatie

Hieronder de ledenbrief waarin we op hoofdlijnen informeren over het implementatieproces en wijzen op het belang van het tijdig starten met de voorbereiding om als gemeente startklaar te zijn voor het nieuwe systeem.  

Zie ook