(Ont)Regel de Zorg: platform en schrapkaart mantelzorg

Wat zijn de geschrapte en nog te schrappen regels volgens het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS? Hoe kunt u hier zelf op inspelen? Sinds kort is een overzicht beschikbaar op het platform (Ont)Regel de Zorg.

Het doel van het programma (Ont)Regel de Zorg is meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener. Bekijk de hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden om ook zelf aan de slag te gaan.

Samen met gemeenten zal de VNG een bijdrage leveren aan het vervolg.

Schrappen in mantelzorgregels

Een denktank boog zich over de vraag welke acties en regels in wetten over mantelzorgen eenvoudiger gemaakt of geschrapt kunnen worden. Dat leverde een schrapkaart op van 9 acties: concrete actiepunten waarmee betrokken partijen aan de slag kunnen om mantelzorg te ontdoen van overbodige regels en waar mogelijk administratieve lasten voor mantelzorgers te verminderen.

Meer informatie

Hieronder het rapport van de denktank en het bericht op Rijksoverheid.nl hierover.