Online informatie invoering Omgevingswet uitgebreid

De VNG heeft de online informatie over de Omgevingswet uitgebreid. U vindt nu alle informatie over het wetgevingstraject, de kerninstrumenten, het DSO en de veranderopgave overzichtelijk bij elkaar op de website van VNG. 

De komende periode wordt daar een overzicht van de afgeronde en lopende praktijkproeven aan toegevoegd. Ook rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn de ontwikkelingen in volle gang.
 

Op de hoogte gehouden worden?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het nieuws rondom de invoering van de Omgevingswet? Meld u dan aan voor het weekoverzicht en kies voor de optie Omgevingswet.
 

Meer informatie