Onderzoek naar bezetting stembureaus: bijeenkomsten

Zoals eerder bericht, laten het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG de deskundigheid, vaardigheden en facilitering van leden van stembureaus en tellers onderzoeken. De gemeenten worden gevraagd hun stembureauleden en tellers uit te nodigen om een online vragenlijst in te vullen.

Bureau Leeuwendaal houdt daarnaast verdiepende interviews en organiseert een aantal z.g. focusgroepbijeenkomsten. Drie van de bijeenkomsten zijn bedoeld voor verkiezingsmedewerkers en drie voor stembureauleden en tellers.

Aangepaste data

De data zijn inmiddels voor een deel aangepast. Bij het invullen van de vragenlijsten kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan een van de bijeenkomsten. Reserveer de datum of meld u eventueel alvast aan via lzw@leeuwendaal.nl.

De data en plaatsen zijn:

  • 23 april, Breda
  • 25 april, Groningen
  • 13 mei, Utrecht 

De bijeenkomsten voor verkiezingsmedewerkers zijn van 15.00 tot 17.00 uur en voor stembureauleden en tellers van 18.30 tot 20.30 uur.

Meer informatie