Om de zorg betaalbaar te houden moet Rijk stuur loslaten

Miranda de Vries en Bart Leurs van de Raad voor het Openbaar Bestuur in Trouw: ‘Gemeenten komen in de knel doordat steeds meer burgers aankloppen’. Ze pleiten daarom voor meer ruimte bij gemeenten om de zorg betaalbaar te houden. De VNG onderschrijft de boodschap van dit opinieartikel.

Bezuinigingen bij gemeenten

Gemeenten hebben te maken met een toename van jongeren in de jeugdzorg. Daarnaast is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan voldoende structurele financiële compensatie door het Rijk, tot forse bezuinigingen. ‘Dit zet niet alleen voorzieningen als bibliotheken en zwembaden onder druk, maar ook veranderingsopgaven rond klimaat, energie en leefbaarheid’, is te lezen in het artikel in Trouw.

Rijk moet stuur loslaten

Als oplossing voor de financiële problemen zou het Rijk het stuur moeten loslaten. Miranda de Vries en Bart Leurs van de Raad voor het Openbaar Bestuur: ‘Het zou daarom erg helpen als het Rijk het stuur loslaat en de chauffeur eigen keuzes laat maken. Oftewel: de maatregelen terugdraait die de regelruimte van gemeenten inperken’.

Meer informatie