Nieuwe versie en handleiding houdbaarheidstest gem.financiën

De nieuwe versie en bijbehorende handleiding van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën voor het jaar 2019 is vanaf vandaag beschikbaar op vng.nl. Met de test kunt u de financiële conditie van uw gemeente en de weerbaarheid bij een slechtweer-scenario in beeld brengen.

De test berekent de uitkomst van financiële kengetallen die van belang zijn voor de financiële conditie van een gemeente. In de stand handmatig kunnen met de test voor verschillende scenario’s ramingen worden gemaakt van de financiële begrotingsruimte van de gemeente met een tijdshorizon van tien jaar.

Meer informatie