Minister informeert Kamer over resultaatgericht werken Wmo

Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer vanmiddag een brief over het resultaatgericht werken in de Wmo. Aanleiding zijn de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over resultaatgericht beschikken van huishoudeijke hulp.

De uitspraken van de CRvB hebben belangrijke gevolgen voor het inkoopbeleid van gemeenten. De VNG heeft kennisgenomen van de brief van de minister, begin volgende week geven we een reactie. Daarbij zullen we ingaan op veelgestelde vragen van gemeenten.

Meer informatie