Milieuzonering nieuwe stijl wordt eind mei gepubliceerd

De VNG werkt aan een publicatie over milieuzonering nieuwe stijl. Eind mei wordt deze publicatie via de VNG website beschikbaar gesteld.

Met deze nieuwe voorbeeldaanpak wordt, specifiek voor bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (Crisis- en herstelwet), voorgesorteerd op de systematiek onder de Omgevingswet. Met de publicatie wil de VNG gemeenten stimuleren tot, en ondersteunen bij, het op een alternatieve manier reguleren van bedrijven in het bestemmingsplan, vooruitlopend op de Omgevingswet.

Relatie tot VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’

Al in 2017 heeft het bestuur van de VNG aangegeven dat de huidige publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ niet meer wordt onderhouden en geactualiseerd. De systematiek uit de huidige VNG-publicatie is opgenomen in veel bestemmingsplannen. Zolang die bestemmingsplannen van kracht zijn – ook na de overgang in het omgevingsplan van rechtswege – wordt de huidige systematiek toegepast. Gedurende die tijd houdt de huidige publicatie haar waarde, als achtergronddocument bij de in de bestemmingsplannen opgenomen systematiek. Deze nieuwe VNG-publicatie is dan ook een alternatief naast de bestaande VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.

Lancering publicatie tijdens Wetgevingsupdate

Op 28 mei wordt de milieuzonering nieuwe stijl voor het eerst gepresenteerd tijdens de inspiratiebijeenkomst Bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor gemeenten die met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte werken, of de nadrukkelijke wens hebben ermee te gaan werken. Voor meer informatie over de inspiratiebijeenkomst kunt u hier terecht. Tijdens de 3e Wetgevingsupdate op 6 juni wordt de publicatie landelijk gelanceerd. Klik hier voor meer informatie en inschrijven voor de Wetgevingsupdate.