Meld uw gemeente aan voor de Quick Scan Lokale Democratie

Hoe gaat het met de democratie in uw gemeente? Wat vindt u als raadslid van het lokale samenspel? Hoe kan dat (nog) beter? Als u met die vragen aan de slag wilt, kan dat met de Quick Scan Lokale Democratie.

De Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) helpt in kaart te brengen hoe het staat met de lokale democratie in uw gemeente. Al veertig gemeenten hebben zich gemeld via Democratie in Actie, eenprogramma van de VNG, het ministerie van BZK en de Vereniging voor Raadsleden en Vereniging van Griffiers.

Hoe werkt het?

Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners geven online hun mening over zaken als participatie, invloed, controle, bewonersinitiatieven, democratische kwaliteit en verbeterprioriteiten. Vervolgens krijgt u een rapport met uitkomsten, opmerkelijke resultaten en verbetertips: een prima basis om het lokale samenspel beter en democratischer te maken.

Wat levert het op?

  • Een rapport met een ‘foto’ van de werking van uw lokale democratie.
  • Inzicht in wensen en oordelen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners.
  • In gesprek met andere gemeenten op een (regionale) bijeenkomst die na uitvoering van de QSLD wordt georganiseerd.
  • Tips en suggesties voor mogelijke verbeteringen in uw gemeente, in de vorm van een verbeteragenda.

Kortom: een prima startpunt om samen te werken aan een beter lokaal democratisch samenspel. De QSLD kan ook periodiek worden ingezet als ‘nulmeting’ en ‘voortgangsmeting’ voor het lokale samenspel.

Wat kost het?

Deelname is gratis, maar kost wel tijd en inzet:

  • Uitvoeren van de QSLD vergt enkele dagdelen van de gemeentelijke trekker (meestal de griffier).
  • Daarna volgt het echte werk: samen betekenis en vervolg geven aan de inventarisatie van oordelen en wensen.

Van belang is daarom dat raad, college en organisatie (en misschien ook al inwoners) achter deelname staan. Cruciaal is: tijd, inzet en bereidheid van de betrokkenen om na de QSLD daadwerkelijk met de resultaten aan de slag te gaan.

Iets voor uw gemeente?

Het traject begint met een startgesprek waarin een vertegenwoordiging van raad, college en ambtelijke organisatie en enkele inwoners het gesprek aangaan over het versterken van de lokale democratie.

Meer informatie