Meer opvangplaatsen voor slachtoffers mensenhandel

Vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, is er goed nieuws te melden. Aan het begin van de maand zijn 36 nieuwe opvangplaatsen gecreëerd voor slachtoffers van mensenhandel met complexe problematiek.

Deze opvangplaatsen zijn beschikbaar in Almere, Alkmaar, Amsterdam, Enschede, Rotterdam, en Zwolle en tot stand gekomen in samenwerking met Blijf Groep, Fier!, HVO-Querido en Kadera.

Complexe zorgvragen

Uit onderzoek van CoMensha (het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) in samenwerking met Tilburg University is gebleken dat er grote behoefte is aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers met complexe zorgvragen. Het gaat hier om mensen met psychische problemen, een verslaving en of een verstandelijke beperking. Deze problemen zijn zowel oorzaak als gevolg van hun slachtofferschap.

Minister de Jonge (VWS) heeft € 2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om in de opvangplaatsen te voorzien, als onderdeel van het actieprogramma ‘Samen tegen mensenhandel’. De VNG deed vervolgens uitvraag onder gemeenten en instellingen waardoor de vijf plaatsen konden worden vastgesteld.

Inmiddels zijn 18 van de 36 plekken bezet door vrouwen, mannen en/of kinderen die worden opgevangen en ondersteund om hun leven weer op de rit te krijgen. Lees meer over de instellingen en hun visie

Plaatsing in de opvang voor slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek (OMM) gaat via CoMensha in overleg met de professionals. CoMensha bekijkt of een slachtoffer in aanmerking komt voor plaatsing in de OMM, of er capaciteit is en welke instelling of locatie het meest passend is.

Minder goed nieuws

Vandaag is er ook minder goed nieuws: het aantal meldingen van seksuele uitbuiting is het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De afgelopen jaren kunnen hulpverleningsinstanties alleen nog maar melding doen, wanneer het slachtoffer expliciet toestemming heeft gegeven. Dat heeft over de afgelopen jaren tot een halvering van het aantal meldingen geleid. 

Meer informatie